Язык/Language/Тили:

Аудит

ifrs

Финансы отчеттуулугунун аудити эч качан азыркыдай орчундуу ролго ээ эмес эле. Бизнести жүргүзүүнүн азыркы шарттарында, ар кыл компаниялардын финансы отчеттуулугу мурда болуп көрбөгөндөй кылдат жана сын көз караштагы талдоодон өткөрүлүп турат. Сыртсалым ээлери корпоративдик башкаруунун түркүн багыттарына, ички көзөмөлдөө жана отчеттуулукту даярдоо тутумдарынын иштерине байланыштуу терең тынчсызданышууда. Алар: фактылардын ырастыгы, эсепке алуунун кылдаттыгы, ошондой эле, компанияларда ички көзөмөлдөөнүн үзүрдүү механизмдеринин бар экендигинин ишенердик далилдери жогорку деңгээлде болушун күтүшөт. Компаниялардын жетекчилери, директорлор кеңештери жана аудитке караштуу комитеттер, ички жана сырткы аудиторлор, финансы аналитиктери жана башка сыртсалымга караштуу адистер – булардын бардыгы тиешелүү милдеттерин аткаруу (юридикалык милдеттенмелерин эсепке алуу менен), ошондой эле сыртсалым ээлеринин орчундуу күтүүлөрүн орундатуу аркылуу алардын ишеничин бекемдөөдө маанилүү ролду аткарышат. Сыртсалым ээлеринин күтүүлөрүн актоо үчүн, адегенде, компаниянын финансы отчетторундагы маалыматтардын толуктугун жана ырастыгын камсыз кылуу зарыл.

ФОЭСтин (Финансы Отчеттуулугунун Эл аралык Стандарттары) талаптарына жана / же башка эсеп стандарттарына, нормативдик талаптарга байланыштуу, жылдык финансы отчеттуулугун жана мезгилдик финансы отчеттуулугун көрсөтүүгө байланыштуу аудит зарыл болгон уюмдарга жогорку сапаттагы аудит кызматын көрсөтөт.
Биз ФОЭСтин (Финансы Отчеттуулугунун Эл аралык Стандарттары) талаптарына ылайык даярдалган финансы отчеттуулугуна аудит жүргүзүү жана финансыга байланыштуу консультацияларды берүү боюнча кызматтардын толук тизмесин сунуш кылабыз. Биз жогорку профессионалдык деңгээлде, ЭАСтын (Эл аралык Аудит Стандарттары), ФОЭСтин жана жергиликтүү мыйзамдардын талаптарына толук ылайык келген бухгалтердик жана аудитордук кызматтарды көрсөтөбүз. Ошол эле учурда,үзүрдүү, ыкчам жана ашыкча бюрократиядан эркин өндүрүштү башкаруу тутумунун, адистердин саатына төлөнүүчү туура эмгек маяналарынын натыйжасында, биз дээрлик арзан баада кызмат көрсөтөбүз.
Биздин компаниябыз Сиздерге төмөнкү зарылчылыктарда жардам көрсөтө алат:

  • Нормативдик талаптарды сактоодо;
  • Ички көзөмөлдөөнүн тутумундагы жана маалыматтарды иштетүү тутумдарындагы кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштар зарыл болгондо;
  • Бухгалтердик эсепте татаал операциялардын көрсөтүлүшүнүн туура экендигин ырастоодо;
  • Бухгалтердик эсеп тармагында мүмкүн болуучу өзгөрүүлөрдү аракеттүү аныктоодо;
  • Сырткы жактарга отчет катарында берилип жаткан маалыматтарды көз карандысыз талдоодо;
  • Финансы отчеттуулугу тууралуу аудитордук пикирди көз карандысыз көрсөтүүдө.

Биздин компаниябыз Сиз үчүн ишеничтүү өнөктөш боло аларына биз ишенебиз. Бардык суроолор боюнча Сиз биз менен +996 312 696232 телефону, же төмөнкү электрондук почта аркылуу байланыша аласыз: kalymkulov@bakertilly.kg жана/же yabdumanapova@bakertilly.kg

An independent member of Baker Tilly International