Язык/Language/Тили:

Баалоочу кызмат көрсөтүүлөр

content_money

Ар бир жетекчи, сатуучу, сатып алуучу же келишимге тартылган адам, келишимдин узак мөөнөттүү жыйынтыгына жетүүгө жана өз кызыкчылыгын коргоого умтулуу менен, бизнести же/жана анын активдерин баалоо жүргүзүү маселеси менен кездешет. Сапаттуу баалоо, кийин таасирдүү башкаруучулук туурасында, анын ичинде, долбоорго сыртсалымдарды тартуунун максаттуулугу жөнүндө чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет.
Бейкер Тилли Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда юридикалык да, физикалык да жактарга мүлктүн бардык түрүн баалоо боюнча кызматтарды көргөзөт.

Биздин Компаниянын баалоочулары тарабынан жүргүзүлгөн көзкарандысыз баалоо, Сизге каалаган активдердин объективдүү баасын бекитүүгө мүмкүндүк берет жана мүлктүн баасы жана бизнести сатып алууга байланышкан маселелерди кароодо маанилүү аргумент болот.
Биздин тейлөөлөр камтыйт:

  • Бизнести жана баалуу кагаздарды баалоо
  • Интеллектуалдык менчикти жана материалдык эмес активдерди баалоо
  • Кыймылсыз мүлктү баалоо
  • Кыймылдуу мүлктү баалоо
  • Негизги каражаттарды кайра баалоо

An independent member of Baker Tilly International