Язык/Language/Тили:

Бейкер Тилли Бишкек “Кыргызстанда бизнести алып баруу” деп аталган документти жаңыртты

05:33 | 2014

Бейкер Тилли Бишкек “Кыргызстанда бизнести алып баруу” деп аталган документти 2014 – жылдын ноябрь айындагы абалына карата мыйзамдагы өзгөртүүлөргө байланыштуу жаңыртты.
Документ Кыргыз экономикасынын учурдагы абалы, граждандык мыйзам жана салык кодексинин 2014 –жылдын ноябрь айындагы абалына карата серепти камтыйт.

Орус жана англис тилиндеги варианттар жеткиликтүү.

An independent member of Baker Tilly International