Язык/Language/Тили:

Бейкер Тилли Бишкек “Кыргызстанда бизнести алып баруу” деп аталган документти жаңыртты

14:55 | 2018

doing

Бейкер Тилли Бишкек “Кыргызстанда бизнести алып баруу” жаныртылган басылманы  жарыялап  2018–жылдын октябрь айындагы мыйзамдагы өзгөртүүлөргө байланыштуу жаңыртты. Бул пайдалануу колдонмосу эң биринчи сериянын өлкө маалымдамасы болуп саналат, Baker Tilly International коомунун клиентерине жана професссионалдык фирма кызматкерлерге колдонуу үчүн даярдалган.

Бул документ Кыргыз экономикасынын кезектеги көрүнүчү үчүн, граждандык мыйзамдын жана салык кодексин 2018 жылдын октябрь айынын абалына карата чыгарылган. “Кыргызстанда бизнести алып баруу” малымдоо колдонмосу, жалаң гана информациялык максат менен чыгарылган. Бул окуу куралында берилген маалыматтардын тактыгын камсыз кылуу үчүн бардык аракеттерге карабастан, бул маалымат толук эмес. Чечим чыгарууга туура келгенде, окурмандарга кесиптик консультацияга кайрылуусуна сунушталат. Маалыматтар жана сандар бул колдонмодо басылып чыгарылгандан кийин так болуп саналат.

Орус жана англис тилиндеги вариант жеткиликтүү.

An independent member of Baker Tilly International