Язык/Language/Тили:

Карьера

careers

«Baker Tilly Bishkek» компаниясы, максатка умтулган, профессионалдык кызматтарды эң жогорку деңгээлде көрсөтүүгө умтулган жаш профессионалдардын командасы болуп эсептелет. Биз өсүп, өнүгүүдөбүз жана бизге ар дайым жаңы кадрлар – билимдүү, жигердүү жаштар керек.
Биздин Компаниядагы карьеранын артыкчылыктары:

 • Сылык корпоративдик маданият;
 • Атаандаштыкка туруштук берүүчү акы төлөө;
 •  Үзгүлтүксүз профессионалдык окутуу жана уникалдык тажрыйба алуу;
 • Биримдиктүү жана ачык коллектив

Биздин талаптарыбыз:

 • Экономика /бизнес /финансы тармактарындагы жогорку билим;
 • Аудит, финансы жана бухгалтердик эсеп, ошондой эле, салык мыйзамдары тармактарындагы билим;
 • Англис тилин эркин колдоно билүү;
 • Жоопкерчилик жана өнүгүүгө, окууга умтулуу;
 • Кыргыз Республикасынын аймагына жана андан тышкары жерлерге командировкаларга барууга даяр болуу;

Биз Компаниянын ийгилигинин негизин кызматчылардын профессионалдык деңгээли, алардын шыктануусу жана Компаниянын максаттарына берилгендик түзөрүнө ишенебиз.

Компанияда кызматчылардын ийгилигине жана карьералык өсүшүнө түрткү берүүчү шарттар түзүлгөн.
Командалык иш алып баруу жана өз ара жардам берүү эрежеси – биздин кардарларды сапаттуу тейлөөдөгү башкы негиздерибиз.

Биздин артыкчылыктарыбыз

services_tax2_700x250
 • Биз дүйнөдөгү эң ири аудитордук –консалтинг тармактарынын бири болуп эсептелген Baker Tilly International тармагынын мүчөсүбүз.
 • Baker Tilly Bishkek – эл аралык, күчтүү өнүгүп келе жаткан, өзүнүн кызматчыларына карьералык жана профессионалдык өсүштүн кеңири мүмкүнчүлүктөрүн сунуш кылган профессионалдык фирма.
 • Биз атаандаштыкка туруштук бере ала турган эмгек акысын жана социалдык пакетти сунуш кылабыз.
 • Биз кайталангыс тажрыйба менен билимге ээбиз жана буларды өсүп келе жаткан профессионал муундарга берүүгө даярбыз.
 • Биз өзүбүздүн кызматчыларыбыз жөнүндө кам көрөбүз.
 • Эч ким өзүнүн көйгөйлөрү менен бетме- бет калбайт.
 • Ар бир кызматчы өзүнүн кесиптештери менен үзгүлтүксүз мамиле түзүүгө тартылган.
 • Биз ачык эшиктердин саясатын колдонобуз.
 • Биз таланттарды таап, өстүрөбүз, алардын дүйнөгө болгон көз карашын жана татаал маселелерди чечүүдөгү жөндөмдөрүн баалайбыз.
 • Биз эл аралык жаш, билимдүү, таланттуу жана жигердүү профессионалдардын командасында иштөөнү сунуш кылабыз.

Бизде иштөө

couple-framing-the-sun2

Бизде кандидаттарды тандап алуунун тутуму бар жана Сизге аңгемелешүүнүн бир нече этабы, ошондой эле, кесиптин түрүнө тиешелүү бир катар тесттер сунушталат.
Эгерде Сиз жаңы билимдерге умтулсаңыз, жоопкерчиликтен тайсалдабасаңыз, эгерде Сиз мамиле түзүүгө жөндөмдүү болсоңуз жана командада иштей алсаңыз – анда Baker Tilly Bishkek компаниясынын мүчөсү болууга Сиздин бардык мүмкүнчүлүгүңүз бар.
Сиз атайы билимге жана тажрыйбага ээсизби, же, профессионалдык карьераңызды жаңы баштап жатасызбы – маанилүү эмес, бизде Сиздин профессионалдык деңгээлиңизди ишке колдонуп жана өнүктүрүү үчүн көп кызыктуу мүмкүнчүлүктөр бар.

An independent member of Baker Tilly International