Язык/Language/Тили:

Эсепти трансформациялоо жана уюштуруу

pencil

Дүйнөлүк каржылык коомдо ФОЭС (Финансы Отчеттуулугунун Эл аралык Стандарттары) – дүйнөдөгү эң кылдаттык менен иштелип чыккан бухгалтердик стандарттар, деп эсептелет. Акыркы убактарда Орто Азиянын финансы рыногунда ФОЭС темасы актуалдуу болуп келе жатат.

Бейкер Тилли Бишкек аудитордук компаниясы ЭКОС тармагында кеңири түрдөгү кызматтарды көрсөтөт.

 • Бухгалтердик отчеттуулукту ФОЭСтин талаптарына ылайык трансформациялоо;
 • ФОЭСти колдонуу тууралуу консультация берүү;
 • Отчеттуулукту ФОЭСтин талаптарына ылайык өзгөртүп түзүүнү методикалык жактан камсыздоо;
 • Бухгалтердик эсепти ФОЭСтин талаптарына ылайык келтирүү;
 • Ички эсепти ФОЭСтин талаптарына ылайык уюштуруу;
 • Эсеп саясатын ФОЭСтин талаптарына ылайык иштеп чыгуу;

Эксперттер белгилегендей, ФОЭСти колдонуу отчеттуулукту бирдей мааниде түшүндүрүүнү камсыздайт. Мунун негизинде, финансылык сан көрсөткүчтөрдү салыштырууну: ишмердүүлүктүн багыттарына карата, холдингдин чегинде,ошондой эле,башка компаниялардын маалыматтарына карата дагы оңой жүргүзүүгө мүмкүн болот. Мындай салыштыруунун натыйжалары жана маалыматтарды терең талдоо – иш-аракеттерди керектүү нукка багыттоого жана коюлган максаттарга жетүүгө шарт түзөт. Ушундай жол менен, компания көп артыкчылыктарга ээ болуп, атаандаштыктарга туруштук бере алат.

Бейкер Тилли Бишкек аудитордук компаниясы жеке өзүнүн топтогон тажрыйбасынын жана ФОЭС тутумун колдонуп иштеген өнөктөштөрүнүн тажрыйбаларынын негизинде, ФОЭС тармагында жогорку профессионалдуу деңгээлдеги кызматтарды көрсөтөт.

Эсепти трансформациялоо

Биз ар бир кардардын өзгөчөлүктөрүн эске алабыз жана коюлган маселелерди чечүүгө жекече түрдө мамиле кылабыз.Аудитордук компаниянын кызматтык мамилелери кардарлардын ишкердигин өнүктүрүүгө жана алдыга жылдырууга негизделген. Эл аралык стандарттарга ылайык отчеттуулукка өтүүнү каалаган ар бир компания, биздин Компаниянын кызматтары менен пайдаланса болот. Кызматтын жүрүмү төмөнкү этаптардан турат:

Даярдоо этабы

 1. Структуралардын курамы жана структуралардын эсеп саясатынан көз карандылыгы жана эсептин документалдык базасы менен таанышуу;
 2. Отчеттуулукту трансформациялоо жана бириктирүү   үчүн зарыл болгон алгачкы маалыматты талдоо;
 3. Документтерди тутумга келтирүү жана трансформацияга даярдоо;
 4. Жетишпеген документтер боюнча сурамдарды түзүү.

Финансы отчеттуулугун ФОЭСтин талаптарына ылайык трансформациялоону ишке ашыруу:

 1. Компаниянын ар бир өз алдынча группаларынын финансы отчеттуулугун эл аралык стандарттарга ылайык трансформациялоо;
 2. Маалыматтарды корректировкалоо жана ФОЭСтин  талаптарына ылайык бириктирилген  отчеттуулукту түзүү үчүн кошуу (трансформация  Сиздин бухгалтердик документацияңыздын негизинде жүргүзүлөт);
 3. Отчеттуулукту бириктирүү.

Бейкер Тилли Бишкек аудитордук компаниясы Сизге финансы отчеттуулугун бириктирүү боюнча өзүнүн кызматын сунуш кылат. Бириктирүү – бардык компаниялардын финансы отчеттуулугун бирдей финансы отчеттуулугуна бириктирүүгө багытталат. Бириктирилген финансы отчеттуулугу, группанын абалы жана ишкердигинин жалпы натыйжалары тууралуу маалыматты ачып берет жана группанын чарбалык ишкердиги тууралуу анык жана адилеттүү маалымат берүү үчүн зарыл.

Финансы отчеттуулугу группанын жыйынды активдерин, милдеттенмелерин, капиталын жана финансылык натыйжаларын көрсөтөт. Мунун негизинде, группанын ишкердүүлүгүн баалоо үчүн чоң мааниге ээ.

Бириктирүүнү ишке ашыруунун ирээти

Алдын ала аткарылуучу этап

Отчеттуулукту трансформациялоо жана бириктирүү үчүн зарыл болгон маалыматты чогултуу.

1 этап

Бириктирүүгө катышуучулардын документациясынын абалын жана жеке отчеттуулугун баалоо.

2 этап

Отчеттуулукту менчик ээлери жана сыртсалым ээлери талап кылган отчеттуулук стандарттарына трансформациялоону жүргүзүү.

3 этап

Отчеттуулукту эл аралык стандарттарда каралган эрежелерге ылайык бириктирүүнү жүргүзүү, мунун негизинде отчеттуулук түзүлөт.

4 этап

Тиешелүү компаниялардын отчеттуулугунун көрсөткүчтөрүн группанын функционалдуу валютасына, же отчеттуулуктун валютасына кайра эсептеп чыгуу (мультивалюта).

Бириктирүүнүн жүрүмүндө бирикменин чыныгы  абалын чагылдыра  турган, анык финансылык жыйынды документацияны түзүү үчүн эсептөөлөр,  оңдоолор жана отчеттуулуктардын суммаларынын ордун алмаштыруулар бир нече ирээт аткарылат.

Сиздин көңүлүңүздү бириктирүү жүргүзүүдөгү операциялардын курамына бурабыз:

 1. Бириктирүүгө кирип жаткан мекеменин курамын аныктоо жана мунун негизинде, бириктирүүнүн статусун аныктоо.
 2. Бириктирүүгө  катышып жаткан ар бир фирманын кирүү убагындагы отчеттуулугун талдоо. Ушул эле убакта, эгерде, фирма эсептөөнү, же отчеттуулукту ФОЭСке ылайык жүргүзсө, анда алдын ала бул отчеттуулуктун эл аралык стандарттарга жооп берерин текшерүү зарыл.
 3. Бириктирүүнүн түрүнө карата, бириктирилген отчеттуулукту  түзүүдөгү операциялардын жыйнагы;
 4. Бириктирилген отчеттук документтер  боюнча отчет жасоо жана бириктирилген баланска түшүндүрмө түзүү.

Бириктирүүнүн үзүрдүүлүгү

 1. Менчик ээлеринин, сыртсалым ээлеринин жана кредиторлордун позициясынан караганда – компаниялардын группаларынын финансылык абалы тууралуу  толук түшүнүк алуунун натыйжасында, маалыматка негизделген сыртсалымдык чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгү.
 2. Башкы бухгалтерлердин позициясынан караганда – отчеттук мезгилдерди жабуунун мөөнөттөрүнүн кыскарышы, бирикменин курамындагы компаниялардын ортосундагы текшерүүлөрдүн автоматизацияланышы.

Консультациялык кызматтарды көрсөтүү менен бир учурда, биз отчеттуулукту бириктирүүнү  жана эл аралык форматка  трансформациялоону камтыган  бухгалтердик операциялардын бардык түрлөрү боюнча семинар, же тренинг түрүндөгү окутууларды сунуштайбыз.

An independent member of Baker Tilly International