Язык/Language/Тили:

Адрес: Ибраимов көч., 103, “Виктори” Бизнес борбору, 7-этаж
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы
Телефон: +996 312 90 05 05, +996 312 88 15 00
Факс:  +996 312 91 05 05, +996 312 88 16 00
email: contact@bakertilly.kg

Бул жерде Сиз аудит боюнча бюджетти баалоого билдирме калтырып койсоңуз болот

Башка суроолор боюнча бизге контакт формасында жазыңыз

An independent member of Baker Tilly International