Язык/Language/Тили:

Businesspeople

Биз ФОЭСтин (Финансы Отчеттуулугунун Эл аралык Стандарттары) талаптарына ылайык даярдалган финансы отчеттуулугуна аудит жүргүзүү жана финансыга байланыштуу консультацияларды берүү боюнча кызматтардын толук тизмесин сунуш кылабыз. Биз жогорку профессионалдык деңгээлде, ЭАСтын (Эл аралык Аудит Стандарттары), ФОЭСтин жана жергиликтүү мыйзамдардын талаптарына толук ылайык келген бухгалтердик жана аудитордук кызматтарды көрсөтөбүз.

Биздин компаниябыз Сиз үчүн ишеничтүү өнөктөш боло аларына биз ишенебиз. Бардык суроолор боюнча Сиз биз менен +996 312 696232 телефону, же төмөнкү электрондук почта аркылуу байланыша аласыз contact@bakertilly.kg.

 

An independent member of Baker Tilly International