Язык/Language/Тили:

Салыкка байланыштуу көрсөтүлүүчү кызматтар

tax-banner

Азыркы убакта салыктар ишкердик чечимдерди кабыл алууга таасир этүүчү эң маанилүү факторлордун  бири болуп эсептелет.

Кыргызстандагы салык мыйзамдары жана салыкты тескөө тутуму көп учурда түшүнүксүз жана кээ бирде карама- каршылыктуу болгондуктан, ошондой эле, тез-тез өзгөртүлүп тургандыктан, салык салуу тармагы жана мыйзамдар тууралуу тутумдуу билимге, тажрыйбага ээ болуу, экономиканын түрдүү тармактарынын спецификалык өзгөчөлүктөрүн  терең түшүнүү, профессионалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногунда  мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү болууда.

Бейкер Тилли Бишкек Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Киреше жана мүлк тууралуу декларацияны берүүнүн тартиби тууралуу” 2013 жылдын 29 июлундагы  N425 Токтомутууралуу маалымат берет. Бул Токтомдо кирешелерди жана мүлктөрдү ачыкка чыгаруу кампаниясынын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун тартиби аныкталган.

Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтү 2013-жылдын 31 декабрында аяктай тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Буга байланыштуу, Бейкер Билли Бишкек компаниясынын адистери менчик мүлктүн рыноктук наркын аныктоого, бирдиктүү декларацияны даярдап, аны нотариалдык тастыктоого жана салык органдарына өткөрүүгө Сизге жардам берүүгө даяр.

Биздин адистер улуттук жана эл аралык салык салуу тармагы тууралуу “Большая четверка” компанияларында иштеп, алган тажрыйбалары аркылуу жетиктирилген кеңири билимдерге ээ.

Биз төмөнкү кызматтарды сунуш кылабыз:

  • Жеке жана корпоративдик салык салуулар боюнча профессионалдык консультациялар;
  • Кыйыр салык салууга тиешелүү суроолор боюнча консультациялар;
  • Эл аралык салык салууга тиешелүү суроолор боюнча консультациялар;
  • Биригүү/кошулуудагы салыктык обзор;
  • Салыктык аудит;
  • Бухгалтердик жана салыктык эсепти алып баруу, салык отчетун түзүү  боюнча көрсөтүлүүчү кызматтар;
  • Жеке жактарга көрсөтүлүүчү кызматтар (жеке декларация берүүлөр, консультациялар).

Биздин компаниябыз Сиз үчүн ишеничтүү шериктеш боло аларына биз ишенебиз. Бардык суроолор боюнча Сиз биз менен +996 312 696232 телефону, же төмөнкү электрондук почта аркылуу байланыша аласыз:  kalymkulov@bakertilly.kg жана/же yabdumanapova@bakertilly.kg

An independent member of Baker Tilly International