Язык/Language/Тили:

Тармактар

sectors_main

“Baker Tilly International” компаниясынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Тажикстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын экономикасынын ар түрдүү тармактарында чогултулган  билим топтомуна жана баалуу иш тажрыйбасына ээ. Биздин кызматкерлер  банк чөйрөсүндө жана каржы институттарында, камсыздандыруучу жана лизинг компанияларында, тоо-кен өндүрүүчү жана иштетүүчү тармактын ишканаларында, энергетикалык тармакта, ошондой эле, эл аралык финансы институттарынын долбоорлорунда иштөө тажрыйбасы бар.

Биз Эл аралык Аудит Стандарттарына, Финансы Отчеттуулугунун Эл аралык Стандарттарына жана жергиликтүү мыйзамдын талаптарына ылайык, бухгалтердик жана аудитордук тейлөөнү жогорку деңгээлде көргөзөбүз. Биздин жумушчу топ “Большая четверка” компанияларында бай иш тажрыйбасын алган жана  компаниянын кызматкерлери АССА жана  CIPA бухгалтердик тастыктоосунун эл аралык программаларынын студенттери жана ээлери болуп саналышат.

Биз Сиздин компанияга  эң жогорку сапаттагы Профессионалдык тейлөө көргөзүү үчүн өзүбүздүн бардык билимибизди жана тажрыйбабызды колдонууга даярбыз.

finance1_1

Финансы секторуна тийиштүү компаниялардын аудити Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстан менен Түркмөнстандын аймагында    биринчи жана экинчи деңгээлдеги банктар, чакан финансы мекемелери, лизинг жана камсыздандыруу компаниялары, пенсиялык фонддор сыяктуу финансы мекемелеринин аудиттеринин ишинин зор тажрыйбасына ээ менеджерлер жана өнөктөштөр тарабынан жүргүзүлөт. Бул финансы мекемелеринин аудит бөлүмүнүн кызматкерлерине  атайын билимдерди топтоого мүмкүндүк берет, алар аудиттин максималдуу үзүрдүүлүгүнө жана биздин аймактын мыкты практикаларына ылайык сунуштар менен кепилдемелерди берүүгө мүмкүндүк берет.

1-mine_1

Тоо-кен өндүрүүчү тармактын спецификасы  бул сектордо иштеп жаткан компаниянын финансы отчеттуулугун түзүүгө өзгөчө талаптарды коет. Чогултулган практикалык тажрыйба, техникалык билимдер, ошондой эле тармактын көйгөйлөрүн жана коркунучтарын түшүнүү биздин компанияга бир гана аудитти үзүрдүү жүргүзүүгө эмес, биздин кардарларга локалдуу да, эл аралык деңгээлде да ар кандай бизнес-чечимдерди кабыл алуусуна жардам берет.

illumination_1

Бишкек, Кара-Балта, Кант, Талас, Ош, Жалал-Абад, Токмок, Душанбе  жана башка шаарларында жүргүнчүлөрдү ташуу жана суу менен камсыз кылуу  тармагында ири муниципалдык ишканалардын аудити 3 жыл ичинде Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү боюнча Европа банкы тарабынан сунушталган каржылоонун алкагында жүргүзүлдү. Мамлекеттик үлүшү бар муниципалдык ишканаларда жана компанияларда аткарылган долбоорлор өзүнүн бухгалтердик эсеп спецификасына ээ. Биздин адистер жакшы тажрыйбага ээ жана мамлекеттин катыштыгы бар ишканалардын аудитинин бардык жактарын түшүнө билишет

Training

Тейлөө тармагы узак убакыттан бери биздин экономиканын тез өсүүчү сегменти болуп келет, биздин адистер Бейкер Тилли долбоорунун алкагында  бул сектордун компанияларынын аудитинде  жана өткөн аудитордук тажрыйбадан улам чоң тажрыйбага ээ.

Mining_Gold_Production_Facility_1

Биз тараптан Кыргызстандын рыногунда иштеп жаткан алкоголсуз ичимдиктердин дүйнөлүк өндүрүшүнүн биринде салык милдеттенмелеринин аудити мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Биз, ошондой эле, Кыргызстанда жана Борбордук Азиянын башка мамлекеттеринде дүйнөлүк компаниялардын өкүлчүлүктөрүнүн бухгалтердик жана салык коштоосун жүргүзүү  боюнча  аутсорсинг кызматын көргөзөбүз.

cloud-computing-sky-business_1

Азия Өнүктүрүү Банкы, Реконструкциялоо жана Өнүктүрүүнүн Европалык Банкы сыяктуу эл аралык уюмдар тарабынан демилгеленген жана каржыланган долбоорлорго, өкмөт жана башка өлкөлөр тарабынан каржыланган долбоорлорго, фонддорго жана агенттиктерге  аудит өткөрүү. 

An independent member of Baker Tilly International